Home / סדנת נשימה

סדנת נשימה

״סדנת נשימה״
עושרם ועוצמתם של החיים תלויים בנשימה 
נשימה נכונה היא נשימה מלאה וטבעית.
אנשים רבים משתמשים באחוז קטן מפוטנציאל הנשימה שלהם הדבר משפיע על איכות חייהם.
נשימה, היא אחת מהפעולות הפיזיולוגיות החשובות ביותר לאדם.
העדר חמצן משפיע על איכות חיינו, על מידת הריכוז, המתח הנפשי, מצבי רוח, והחלשת המערכת החיסונית.

(הסדנה נערכת בקבוצות קטנות מספר המקומות מוגבל)

Top
Call Now Button