Home / Event / 23/1/21 שבת 9:00-12:00 סדנת נשימה

23/1/21 שבת 9:00-12:00 סדנת נשימה

23/1/21 שבת 9:00-12:00 סדנת נשימה

עושרם ועוצמתם של החיים תלויים בנשימה.
נשימה נכונה היא נשימה מלאה וטבעית.
אנשים רבים משתמשים באחוז קטן מפוטנציאל הנשימה שלהם הדבר משפיע על איכות חייהם.
נשימה, היא אחת מהפעולות הפיזיולוגיות החשובות ביותר לאדם. העדר חמצן משפיע על איכות חיינו, על מידת הריכוז, המתח הנפשי, מצבי רוח, והחלשת המערכת החיסונית.

להרשמה – לחצו כאן!

Top
Call Now Button