Home / תאריכי הקורסים

תאריכי הקורסים

 

תאריכי הסדנאות הקרובות:

בתאריך 12.6.18 סדנת בוקר בימי שלישי בשעה 11:00 

בתאריך 11.6.18 סדנת ערב בימי שני בשעה 19:00

בתאריך 13.7.18 סדנת בוקר בימי שישי בשעה 11:30 

מומלץ להגיע למפגשי היכרות והתנסות (ללא תשלום)

לכל המפגשים הנכם מתבקשים ליצור קשר מראש

ישירות אלי תודה, כדיה: 054-2516561

Top